Masz pytania?


Zapraszamy do sekcji informacyjnej lub do skorzystania
z formularza kontaktowego.


NASZ ADRES

05-500 PIASECZNO / PUŁAWSKA 11
05-506 LESZNOWOLA / GMINNA 56A

TOMASZ ZWOLIŃSKI
TEL: 512 372 644 / MAIL: ITZ@OP.PL
EMILIA MYDŁOWSKA
TEL: 577 877 272 / MAIL: UBEZPIECZENIA.LESZNOWOLA@GMAIL.COM
ADAM NASTAŁEK
TEL: 787 810 214 / MAIL: ADAM.NASTALEK@INTERIA.PL

formularz kontaktowy

  Imię*
  Email*
  Telefon
  Temat*
  Wiadomosć
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej TUiR WARTA S.A.) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej TUnŻ WARTA S.A.) informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt.

  Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych

  https://www.warta.pl/documents/10157/a9730ebe-10a6-4327-b6c7-9176de43721f